Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie posiada w użyczeniu pięć sal wiejskich, stanowiących własność Gminy Przemęt. Są to sale w Biskupicach, Osłoninie, Siekowie, Solcu i Solcu Nowym. Procedura wynajmu sal zajmują się sołtysi właściwych wsi. Aktualny cennik wynajmu sal dostępny jest telefonicznie u sołtysów oraz w GCKiB w Przemęcie, tel. +48 65 619 33 45

Sala Biskupice
Biskupice 35,
64-234 Przemęt
Sołtys Sylwia Józefczak
tel. 65 549 85 08
kom. 697 025 689

Sala Osłonin
ul. Lipowa 5,
64-234 Przemęt
Sołtys Jadwiga Nowak
kom. 691 056 555

Sala Siekowo
Siekowo 3b
64-234 Przemęt
Sołtys Daniel Gajska
tel. 691 935 758

Sala Solec
ul. Szkolna 2
64-234 Przemęt
Sołtys Arkadiusz Kaczmarek
tel. 65 549 02 25
kom. 695 490 225

Sala Solec Nowy
Solec Nowy 55
64-234 Przemęt
Sołtys Longina Bednarczyk
tel. 65 549 03 76
kom. 665 790 376

Menu