Zapraszamy do odwiedzenia wieży widokowej w Siekowie.

Dojazd do od strony Przemętu oznakowany jest białymi tablicami. Dotrzeć tu można drogą z Przemętu przez Siekówko i Siekowo lub przez Sączkowo i Kluczewo.
Widok z wieży zapiera dech w piersiach, więc naprawdę warto wejść na jej szczyt.

Wieża widokowa w Siekowie to najwyższa w Polsce drewniany punkt widokowy. Wieża liczy 30 metrów i zlokalizowana jest w lesie w okolicy miejscowości Siekowo i Kluczewo, na wzieniesiu „Winnica” (101 m n.p.m.), w miejscu gdzie dawniej znajdowały się winnice hrabiego Czarneckiego. Na wieżę prowadzi 147 stopni. Rozciągający się z jej szczytu widok zapiera dech w piersiach. Zobaczyć można nie tylko bliższe i nieco dalsze miejscowości, ale przy dobrej pogodzie i dysponując odpowiednim teleskopem nawet szczyt karkonoskiej Śnieżki.

W miejscu gdzie dziś stoi wieża widokowa od połowy XIX do połowy XX wieku znajdowały się zabudowania winnicy hrabiego Czarneckiego – budynek mieszkalny, obora, stodoła, piec chlebowy oraz sala zabaw. Pod budynkiem mieszkalnym znajdowała się piwnica, gdzie przechowywano wina wyprodukowane z tutejszych winogron. Nieopodal osady znajdowała się lodownia, po której do dziś istnieje duży wykop. Problemem dla mieszkańców osady była woda, gdyż nie dokopano się do niej i studnię wykopano 300 m dalej. Studnia była obmurowana cegłą, z której wodę czerpano ‘żurawiem”. Na uwagę zasługuje fakt, że w okresie międzywojennym prowadzono przy osadzie wolierową hodowlę bażantów.

Ciekawostką jest to, że nieopodal w najwyższym punkcie okolicy na wysokości 105 m n.p.m., stała pobudowana przez Niemców w czasie okupacji drewniana wieża obserwacyjna o wysokości 25 m. Przetrwała do połowy lat pięćdziesiątych, gdy została rozebrana z powodu zgnilizny drewna.

W tym miejscu również w okresie średniowiecza znajdowałą się wieża strażnicza kasztelani przemęckiej.

Co widać z wieży widokowej?

Wieża widokowa Siekowo: zaobserwowane bliższe i dalekie obiekty – wsie i miasta, wysokie budowle, maszty TV i telefonii GSM, wzgórza:

Od północy do wschodu:

 • 250 m maszt GSM – Słocin, koło Grodziska Wlkp. (22,5 km),
 • 250 m masz GSM – Ujazd, koło Grodziska Wlkp. (14,5 km),
 • Grodzisk Wielkopolski (18 km),
 • Opalenica – komin – cukrownia (28 km),
 • elewator – Buk (29 km),
 • Parzęczewo (10,5 km),
 • kościół – Kamieniec (13 km),
 • Granowo (21 km),
 • Stęszew (32 km),
 • Osowa Góra 132 m n.p.m., Wielkopolski Park Narodowy (38 km),
 • 150 m komin – Mosina (38 km),
 • elewator  – Kórnik (52 km),
 • kościół – Czempiń (28 km),
 • Środa Wielkopolska i okolice (60-70 km),
 • Kościan (widoczny w całości) (18 km),
 • 290 m maszt RTCN – Góra koło Śremu (42 km),
 • Dolina Warty – na wschód od Śremu (50-70 km),
 • Łysa Góra (161 m) koło Żerkowa (80 km),
 • Racot (23 km)

Od wschodu do południa

 • Krzywiń (32 km),
 • kościół i klasztor – Lubiń (37 km),
 • 200 m masz SSM – Gostyń (48 km),
 • Śmigiel (11 km),
 • Wzgórze Podśmigiel – 135 m n.p.m (13 km),
 • elektrownia wiatrowa – torownica (10 km),
 • 250 m maszt GSM – Pawłowice (34 km),
 • elektrownia wiatrowa – Rydzyna (35 km),
 • 100 m komin ciepłowni – Leszno (26 km),
 • kościół – Krzycko Małe (19 km),
 • Bukówiec Górny (13 km),
 • 70 m maszt GSM – Jezieżyce Kościelne (19 km),
 • kościół – Bucz (6 km),
 • kościół – Dłużyna (10 km),
 • kościół – Charbielin (9 km),
 • Włoszakowice (14 km),

Od południa do zachodu:

 • wieża obserwacyjna, wzg. 129 m koło Włoszakowic (17 km),
 • Śnieżka 1602 m (154 km),
 • 220 m komin – Polkowice – wierzchołek (65 km),
 • 220 m komin – Głogów (49 km),
 • Wielki Szyszak 1509 m, budynek TV Łabski Szczyt, Szrenica 1362 m (150 km),
 • wzgórze 230 m (i maszt GSM) – Jerzmanowa (55 km),
 • szyb kopalni miedzi „Św. Jakub” koło Jakubowa (56 km),
 • kominy Huty Miedzi ‘ Głogów I i II (49 km),
 • Kowalowa Góra 217 m (Dalków) (55 km),
 • Góra Jana 228 m (56 km),
 • wieża GSM – Zimna Brzeźnica (57 km),
 • Stara Winna Góra 131 m – kulminacja Pojezierza Sławskiego (29 km),
 • 280 m maszt RTCN Wichów – powiat Żagań (72 km),
 • Wzgórze Babulina 112 m – Pagórki Kaszczorskie (14 km),
 • wieża widokowa w Olejnicy (14 km)
 • Przemęt (8 km),
 • kościół – Ciosaniec (27 km),
 • Zielona Góra (60 km),
 • Dolina Odry: Cigacice – Krosno Odrzańskie (50-80 km).

Od zachodu do północy:

 • wieża obserwacyjna, wzg. 148m – Podlegórz koło Sulechowa (47 km),
 • wieża obserwacyjna – Kapliczna Góra 91 m koło Świętna (23 km),
 • kościół – Kębłowo (19 km),
 • kościół – Kargowa (35 km),
 • 314 m maszt RTCN Jemiołów koło Łagowa (81 km),
 • Bukowie 227 m n.p.m. (83 km),
 • Wolsztyn (19 km),
 • wieża GSM – Gola (15 km),
 • wieża ciśnień – Józefin (13,5 km),
 • Gościeszyn – kościół i pałac (12 km),
 • Tłoki (14 km),
 • Rakoniewice (11 km),
 • kościół – Prochy (7 km),
 • Wielichowo (7 km).

Zalety usytuowania wieży widokowej koło Siekowa i walory widoku:

Szczyt wieży jest wzniesiony ponad 65 m wyżej nad pobliską Doliną Środkowej Obry: Północny, Środkowy i Południowy Kanał Obry. Duży obszar łąk i malownicze rzędy topoli wzdłuż kanałów (z Olejnicy widać mały fragment). Wieża stoi dokładnie pośrodku dla odległych o 45 km dolin dużych rzek: płynącej na zachód Odry – na odcinku od ujścia Obrzycy po ujście Nysy Łużyckiej – oraz doliny Warty na wschód od Śremu. Teoretycznie w dwóch kierunkach daje to widok o rozpiętości horyzontu do 200 km. Na północ od Doliny Obry widać wzniesiony obszar Wysoczyzny Poznańskiej – części Pojezierza Poznańskiego – zaś na północny – wschód okolice Środy Wielkopolskiej, będące na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Jedyna możliwość widokowa od południa na całość Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wieża koło Siekowa stanowi maksimum zasięgu widoczności na odległe Karkonosze, sprawia to krzywizna ziemska. Tak samo było by z odpowiednio wysokiego obiektu widokowego koło Rakoniewic.

Ograniczenia widokowe, jeśli chodzi o odległości:

132 m n.p.m. Osowej Góry w Wielkopolskim Parku Narodowym plus 30 m wysokości lasów zasłaniają widok na Poznań. W ogóle nie widać niedalekich miast: Leszna i Wschowy. Ponad niedaleki horyzont widać tylko szczyt 100 m komina ciepłowni w Lesznie, zaś nieco dalej – górną cześć „wiatraków” elektrowni wiatrakowej koło Rydzyny. Jest to obszar Wysoczyzny Leszczyńskiej: od 100 do 145 m n.p.m. (wzgórze Grodzisko w gminie Kąkolewo). Na jej północno – zachodnim krańcu, o trzy km na zachód od Włoszakowic dominuje wzniesienie 129 m n.p.m., na którym stoi wyniośle 42-metrowa wieża obserwacyjna. Została ona zbudowana w 2005 roku na mój wniosek, gdy w latach 1993-1996 uczestniczyłem w zebraniach Rady Naukowo – Społecznej Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Niestety nie wzięto pod uwagę mojej propozycji by ta wieża miała taras widokowy dla turystów. W 2005 widziałem stamtąd przez moją lornetkę całą Ziemię Lubuską, okolice Szamotuł i Wągrowca, Wzgórza Trzebnickie. Do tego góra Ślęża (718m), Karkonosze.

Opracował: Henryk Jurołajć (Wschowa)