Zajęcia plastyczne GCKiB w Przemęcie prowadzi Bartłomiej Sroka- artysta plastyk, absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się malarstwem, ceramiką artystyczną, projektowaniem graficznym oraz działaniami w przestrzeni publicznej. W latach 2010-2015 była animatorem życia kulturalnego miasta Legnicy i okolicznych wsi z ramienia Fundacji „Sztuka dla Ludzi”, która to od 2016 roku działa na terenie gminy Przemęt. Wspólnie z żoną Dagmarą Angier-Sroką prowadzi pracownię artystyczną. Wspólnie realizują wiele projektów sztuk plastycznych dla mieszkańców Gminy Przemęt.


Więcej informacji:
www.srokiwlesie.pl
Bartłomiej Sroka
tel. 604 154 659
e-mail: sroki@srokiwlesie.pl

Zdjęcia z działalności sekcji: