Elwira Michalewicz
Zastępca Dyrektora GCKiB
Kontakt: elwira.michalewicz@gckib.org.pl

Anna Piotrowska
Główny Księgowy GCKiB w Przemęcie
Kontakt: ksiegowosc@gckib.org.pl

Zuzanna Rąk
Referent ds. organizacyjnych
Kontakt: biuro@gckib.org.pl

Szymon Piechowiak
Instruktor Kultury
Kontakt: szymon.piechowiak@gckib.org.pl

Wiktoria Stępczak
Instruktor Kultury
Kontakt: promocja@gckib.org.pl

Rafał Grygiel
Instruktor Kultury
Kontakt: rafal.grygiel@gckib.org.pl

Łukasz Gryziecki
Instruktor Siłowni
Kontakt: studiorampa@gckib.org.pl

Jakub Domagalski
Instruktor Siłowni
Kontakt: studiorampa@gckib.org.pl

Katarzyna Łakoma
Bibliotekarz w Przemęcie
Kontakt: biblioteka.przemet@gckib.org.pl

Jolanta Skorupińska
Bibliotekarz – Filia Biblioteczna w Buczu
Kontakt: biblioteka.bucz@gckib.org.pl

Rozalia Lorenc
Bibliotekarz – Filia Biblioteczna w Mochach
Kontakt: biblioteka.mochy@gckib.org.pl

Dominika Skoracka
Bibliotekarz – Filia Biblioteczna w Kaszczorze
Kontakt: biblioteka.kaszczor@gckib.org.pl

Katarzyna Leśna
Pracownik utrzymania czystości