Agnieszka Kędziora
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie
Kontakt: dyrektor@gckib.org.pl

Krystyna Ciorga
Główny Księgowy GCKiB w Przemęcie

Beata Karaśkiewicz-Maćkowiak
Specjalista ds. kadr i płac

Elwira Michalewicz
Instruktor  ds. organizacyjnych

Łukasz Wojciechowski
Instruktor Kultury | Młodzieżowa Orkiestra Dęta GCKiB w Przemęcie

Rozalia Kaczmarek
Instruktor Kultury | KURIER PRZEMĘCKI kontakt: promocja@gckib.org.pl

Szymon Piechowiak
Instruktor Kultury

Katarzyna Łakoma
Bibliotekarz w Przemęcie

Jolanta Skorupińska
Bibliotekarz – Filia Biblioteczna w Buczu

Rozalia Lorenc
Bibliotekarz – Filia Biblioteczna w Mochach

Jadwiga Kasperska
Bibliotekarz – Filia Biblioteczna w Kaszczorze