Szymon Piechowiak
p.o. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie
Kontakt: dyrektor@gckib.org.pl

Krystyna Ciorga
Główny Księgowy GCKiB w Przemęcie

Elwira Michalewicz
Instruktor  ds. organizacyjnych

Zuzanna Rąk
Referent ds. organizacyjnych

Wiktoria Stępczak
Instruktor Kultury

Konrad Ławecki
Instruktor Kultury

Rozalia Kaczmarek
Instruktor Kultury

Katarzyna Łakoma
Bibliotekarz w Przemęcie

Jolanta Skorupińska
Bibliotekarz – Filia Biblioteczna w Buczu

Rozalia Lorenc
Bibliotekarz – Filia Biblioteczna w Mochach

Jadwiga Kasperska
Bibliotekarz – Filia Biblioteczna w Kaszczorze

Katarzyna Leśna
Pracownik utrzymania czystości