Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie, a wcześniej Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie,  jest wydawcą Informatora Samorządu Gminy Przemęt “Kurier Przemęcki”. Gazeta wydawana jest od lutego 1991 roku. Początkowo jej wydawcą był Urząd Gminy Przemęt, jednak od 2003 roku Kurier przeszedł pod GOK, a od 2016 pod GCKiB.
“Kurier Przemęcki” jako tytuł prasowy został postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu I Wydziału Cywilnego z dnia 19 kwietnia 2000 r. wpisany do rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem 1188. W sierpniu 2000 r. nadano Kurierowi Przemęckiemu Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN) i oznaczono go symbolem: ISSN 1641-0017.
Pierwszym redaktorem naczelnym była Janusz Zając, następnie Przemysław Nitschke i Krystyna Peda. Obecnie od roku 2003 funkcję redaktora naczelnego pełni Maciej Ratajczak – dyrektor GCKiB w Przemęcie.
Od wielu lat “Kurier Przemęcki” jest drukowany w Drukarni HAF w Lesznie. Gwarantuje to bardzo dobrą jakość naszej gazety. Polecamy druk w HAF-ie! Obecnie nakład gazety wynosi: 850 egz.

Reklama w “Kurierze Przemęckim” – zgłoszenia przyjmuje Łukasz Wojciechowski, tel. +48 (65) 619 33 45

Pracujemy nad archiwizacją numerów “Kuriera Przemęckiego”. Wkrótce  do obejrzenia i pobrania.

Menu