Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie, a wcześniej Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie,  jest wydawcą Informatora Samorządu Gminy Przemęt „Kurier Przemęcki”. Gazeta wydawana jest od lutego 1991 roku. Początkowo jej wydawcą był Urząd Gminy Przemęt, jednak od 2003 roku Kurier przeszedł pod GOK, a od 2016 pod GCKiB.
„Kurier Przemęcki” jako tytuł prasowy został postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu I Wydziału Cywilnego z dnia 19 kwietnia 2000 r. wpisany do rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem 1188. W sierpniu 2000 r. nadano Kurierowi Przemęckiemu Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN) i oznaczono go symbolem: ISSN 1641-0017.
Pierwszym redaktorem naczelnym była Janusz Zając, następnie Przemysław Nitschke i Krystyna Peda. W latach 2003 – 2020 funkcję redaktora naczelnego pełnił Maciej Ratajczak, od 2020 roku była nim Agnieszka Kędziora – dyrektor GCKiB w Przemęcie. Od roku 2022 obowiązek ten pełni Szymon Piechowiak.

Reklama w Kurierze Przemęckim – zgłoszenia przyjmowane są na e-mail: promocja@gckib.org.pl

Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem reklam oraz dostępnymi wymiarami reklam w Kurierze Przemęckim.

Kurier 4/2024

Kurier 3/2024

Kurier 2/2024

Kurier 1/2024

Kurier 9/2023

Kurier 8/2023

Kurier 7/2023

Wydanie 6/2023

Kurier 5/2023

Kurier 4/2023

Wydanie 3/2023

Wydanie 2/2023

Wydanie 1/2023

Wydanie 5/2022

Wydanie 4/2022

Wydanie 3/2022

Wydanie 2/2022

Wydanie 1/2022

Wydanie 6/2021

Wydanie 5/2021

Wydanie 4/2021

Wydanie 3/2021

Wydanie 2/2021

Wydanie 1/2021

Wydanie 6/2020

Wydanie 5/2020

Wydanie 4/2020

Wydanie 3/2020

Wydanie 2/2020

Wydanie 1/2020