Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie, a wcześniej Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie,  jest wydawcą Informatora Samorządu Gminy Przemęt „Kurier Przemęcki”. Gazeta wydawana jest od lutego 1991 roku. Początkowo jej wydawcą był Urząd Gminy Przemęt, jednak od 2003 roku Kurier przeszedł pod GOK, a od 2016 pod GCKiB.
„Kurier Przemęcki” jako tytuł prasowy został postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu I Wydziału Cywilnego z dnia 19 kwietnia 2000 r. wpisany do rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem 1188. W sierpniu 2000 r. nadano Kurierowi Przemęckiemu Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN) i oznaczono go symbolem: ISSN 1641-0017.
Pierwszym redaktorem naczelnym była Janusz Zając, następnie Przemysław Nitschke i Krystyna Peda. W latach 2003 – 2020 funkcję redaktora naczelnego pełnił Maciej Ratajczak, od 2020 roku była nim Agnieszka Kędziora – dyrektor GCKiB w Przemęcie. Od roku 2022 obowiązek ten pełni Szymon Piechowiak.

Reklama w „Kurierze Przemęckim” – zgłoszenia przyjmuje Konrad Ławecki, tel. +48 (65) 619 34 37

Wydanie 1/2023

Wydanie 2/2023

Wydanie 1/2022

Wydanie 2/2022

Wydanie 3/2022

Wydanie 4/2022

Wydanie 5/2022

Wydanie 3/2021

Wydanie 4/2021

Wydanie 5/2021

Wydanie 6/2021

Wydanie 5/2020

Wydanie 6/2020

Wydanie 1/2021

Wydanie 2/2021

Wydanie 1/2020

Wydanie 2/2020

Wydanie 3/2020

Wydanie 4/2020