Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie informuje o naborze ofert na stoiska handlowe podczas wydarzenia Dzień Ziemi Przemęckiej, które odbędzie się 24 sierpnia2024 r. w Przemęcie.

Każdy wystawca ma obowiązek wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Dzień Ziemi Przemęckiej.

Wystawcy zostali podzieleni według następujących kategorii:

  1. STOISKO Z PIWEM ORAZ NAPOJAMI bezalkoholowymi oraz wodą + STOISKO GRILLOWE *
  2. STOISKO Z GASTRONOMIĄ CIĘŻKĄ (burgery, zapiekanki itp.)
  3. STOISKO Z LODAMI *
  4. GASTRONOMIA LEKKA (popcorn, wata cukrowa itp.)
  5. STOISKO HANDLOWE (zabawki, odzież, rękodzieło itp.)
  6. STREFA DLA DZIECI (dmuchańce, karuzele, animacje itp.) *

* W  przypadku punktów 1, 3 oraz 6 zostanie wybrany tylko jeden wystawca.

Wysokości opłat określone są w Zarządzenie 14/2024 p.o. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie w sprawie: ustalenia wysokości opłat za stoisko na imprezie „Dzień Ziemi Przemęckiej”, nie obejmując stawek za wyłączność świadczenia usługi.

Wystawca jest zobowiązany do posiadania własnego namiotu. Wystawca jest zobowiązany przyjechać tylko z asortymentem, który zadeklarował w formularzu.

Zgłoszenia należy składać:

  • osobiście
  • pocztą tradycyjną: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie, ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt (pod uwagę brana będzie data wpływu do biura)
  • za pomocą e-mail: biuro@gckib.org.pl

do dnia 31 lipca 2024 roku.

O wyborze oferty lub jej odrzuceniu wystawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie. Ogłoszeniodawca ma prawo odmowy udostępnienia miejsca na stanowisko bez podania przyczyny.

W razie pytań prosimy o kontakt: 65 619 34 37.