Czerwone maki spod Monet Cassino rozkwitały, gdy zorane pociskami wzgórze i klasztor zostały zdobyte. Dla uczczenia 80. rocznicy tego wydarzenia delegacja w składzie Antoni Fornalski – historyk, regionalista, Dyrektor GCKiB w Przemęcie Szymon Piechowiak oraz delegaci Zespołu Szkół w Przemęcie odwiedzili groby bohaterów tamtych walk, które otwarły aliantom drogę do Rzymu i do wolności. Groby bohaterów, którzy pochodzili z terenu Gminy Przemęt i spoczywają na lokalnych cmentarzach. Dziś jeszcze raz niech płynie wdzięczność za trud, niech jeszcze głośniej zabrzmi Cześć i Chwała Bohaterom!