Z powodu braku zebrania niewystarczającej ilości eksponatów potrzebnych do zorganizowania wystawy wydarzenie to zostaje odwołane.