Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie ogłasza nabór na stanowisko Instruktor Siłowni.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSTRUKTOR SIŁOWNI

Kwestionariusz Osobowy