Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie ogłasza nabór na stanowisko Młodszy Bibliotekarz:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZY BIBLIOTEKARZ

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY