Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie otrzymało w roku 2023 dofinansowanie w wysokości 10 231,00 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach zadania „Dofinansowanie do bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025