Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja społeczna zainicjowana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, której celem jest popularyzacja czytelnictwa i promowanie polskiej literatury. Pierwszą wspólną lekturą, w 2012 roku, była epopeja ,,Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. W 12. odsłonie Narodowego Czytania wybraną lekturą jest ,, Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

,,To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu.” napisał w specjalnym liście Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda .

Gminne Centrum Kulttury w Przemęcie po raz jedenasty włączyło się do tej wyjątkowej inicjatywy. Do wspólnego czytania lektury w pięknym budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Kaszczorze zaproszono: wójta Janusza Frąckowiaka, dyrektora GCKiB  w Przemęcie Szymona Piechowiaka, radnego gminy Przemęt Ireneusza Wolniczaka, studentkę UTW Barbarę Kuś, sołtys wsi Wieleń Monikę Maćkowiak, wicedyrektora SP w Kaszczorze Piotra Kamińskiego oraz uczennicę tej szkoły Natalię Leśniewicz. W ramach wdzięczności za udział w akcji Narodowego Czytania, zaproszeni goście otrzymali piękne wydanie czytanej lektury.

Słuchaczami wybranych fragmentów byli uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Kaszczorze, dyrektorzy placówek oświatowych oraz przybyli mieszkańcy, którzy mieli okazję uzyskać okolicznościową pieczęć w swoich egzemplarzach książki Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Wśród słuchaczy znalazła się również chętna osoba do odczytania wybranego fragmentu, co spotkało się z ogromnymi owacjami.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział w akcji Narodowego Czytania i za wysłuchanie tego pięknego literackiego utworu. To wydarzenie nie tylko upowszechnia czytelnictwo, ale także integruje społeczność lokalną w miłej atmosferze literatury.