Ogłaszamy nabór ofert stoisk handlowych na Dzień Ziemi Przemęckiej, który odbędzie się 26 sierpnia 2023 r. w Przemęcie.

Szczegóły dot. opłat w zarządzeniu: Zarządzenie nr 16_2023

Zgłoszenia należy przesłać na e-mail: biuro@gckib.org.pl lub dostarczyć do biura Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie.

Termin: 14 sierpnia 2023 r.