Dnia 23 kwietnia br. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi świętowało 55-lecie działalności.

W sali wiejskiej w Nowej Wsi zebrały się członkinie Koła oraz zaproszeni goście, a wśród nich: Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak, Koordynator Kół Gospodyń Wiejskich Elwira Michalewicz z ramienia Dyrektora GCKiB w Przemęcie, Sołtys wsi Nowa Wieś Mariusz Michalewicz, Dyrektor Przedszkola w Nowej Wsi Alina Piotrowska, Przewodnicząca KERiI w Nowej Wsi Dorota Mała, Naczelnik OSP Nowa Wieś Błażej Kiciński, poprzednia Przewodnicząca KGW Nowa Wieś Irena Jąder oraz najstarsza przedstawicielka KGW Nowa Wieś Janina Konieczna.

Na ręce przewodniczącej Koła —  Gabrieli Adamczak wręczono kwiaty, list gratulacyjny oraz promesę. Zaproszeni goście otrzymali wyjątkowe „Podziękowanie dla Przyjaciół Koła Gospodyń w Nowej Wsi”.

Uroczystość uświetnił koncert Szymona Gądy, który wystąpił na scenie wraz chórkiem. Był to czas na wspólne śpiewanie, tańczenie, a później na poczęstunek przygotowany przez panie z KGW Nowa Wieś.