,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022

Zakończono realizację zadania w ramach projektu pn.: „Dostawa wyposażenia dla lokalnych grup kultury i dziedzictwa lokalnego”.

W ramach projektu zakupiono wyposażenie dla lokalnych grup kultury i dziedzictwa lokalnego w następującym zakresie:

– Płaszcze (kostiumy) dla Mażoretek „VENA” 50 szt.

– Parasolki dla Mażoretek „VENA” – 62 szt.

– Instrumenty oraz ustniki dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej t. j. trąbki – 2 szt., klarnet – 1 szt., saksofon sopranowy zakrzywiony – 1 szt., ustnik do saksofonu altowego – 2 szt., ustnik do klarnetu – 2 szt.

Celem zadania było zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez dostawę wyposażenia dla lokalnych grup kultury i dziedzictwa lokalnego.

Projekt pn.: „Dostawa wyposażenia dla lokalnych grup kultury i dziedzictwa lokalnego”. współfinansowano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Całkowita wartość projektu – 51 628,74 zł

Wartość otrzymanego wsparcia wyniosła 31 849,00 zł