W dzisiejszy poranek, 11 listopada 2022 r. zebraliśmy się aby wspólnie upamiętnić dzień, w którym Polska odzyskała niepodległość. Gminne Obchody Dnia Niepodległości rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny o godzinie 11:00 w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie. Następnie uczestnicy w asyście młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy GCKiB w Przemęcie przemaszerowali pod pomnik Serca Jezusowego na Rynek im ks. Mojżykiewicza. Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego, delegacje władz samorządowych, placówek oświatowych, organizacji społecznych oraz strażaków złożyły pod tablicą pamięci wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze. Swoją obecność zaznaczyła również drużyna harcerzy z 7 Przemęckiej Drużyny Harcerskiej im. Jana Pawła II.
Wójt Gminy Przemęt Pan Janusz Frąckowiak pragnie podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości- władzom samorządowym, delegacjom, pocztom sztandarowym i przybyłym gościom. Szczególne słowa podziękowania kieruje do mieszkańców naszej gminy za piękną, patriotyczną postawę oraz wywieszenie flag przy swoich posesjach.