Przeprowadzamy nabór dzieci i młodzieży w wieku 10 do 18 lat na szkolenia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Zapisy do 19 lipca 2022 r.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie w 2021 r. przystąpiło do udziału w Projekcie „Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury”. Są to szkolenia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Projekt dzieli się na 2 cykle: w pierwszym cyklu w szkoleniu wzięli udział pracownicy GCKiB w Przemęcie, natomiast w drugim cyklu biorą udział dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat.
W związku z powyższym przeprowadzamy nabór dzieci i młodzieży do II cyklu szkoleń. Do projektu mogą przystąpić osoby, które w dniu podpisania dokumentów rekrutacyjnych, ukończyły 10 rok życia.  Rozpoczęcie szkolenia planujemy w sierpniu, 2 razy w tygodniu. Lista osób ograniczona, pierwszeństwo wg kolejności zgłoszeń .  Zapisy do 19 lipca 2022 r.
W załączeniu: tematyka zajęć i szczegółowe informacje o szkoleniu. W razie pytań – służymy pomocą – koordynator projektu Łukasz Wojciechowski.

Oferta szkoleń – Dzieci, młodzież