W niedzielę, 19 czerwca 2022 r. w Buczu (gm. Przemęt) odbyło się wydarzenie o charakterze patriotycznym pod HONOROWYM PATRONATEM WÓJTA JANUSZA FRĄCKOWIAKA. Organizatorem przedsięwzięcia było Gminne Centrum Kultury w Przemęcie – Gmina Przemęt. Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja Niepodległość po polsku. Kwota dofinansowania jaką otrzymało GCKiB w Przemęcie to 34 000,00 zł.
VICTORIA – Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Przemęckiej” – to pierwsze takie przedsięwzięcie na terenie gminy Przemęt, które łączyło w sobie takie elementy jak: konferencja naukowa, inscenizacja historyczny i piknik rodzinny o charakterze historycznym. Partnerami przedsięwzięcia byli m.in. Szkoła Podstawowa w Buczu, Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości oraz Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie.

Konferencja
Refleksje na temat Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 to tytuł konferencji, w której wzięli udział wybitni znawcy problematyki, odznaczeni odznaczeniami za utrwalanie tradycji, m. in. Medalem 100-lecia Odzyskanej Niepodległości a wśród nich:

  • dr Zdzisław Kościański ( Prezydium Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919) – prowadzący konferencje;
  • dr hab. Rafał Reczek dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu;
  • Przemysław Terlecki dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości,
  • Maciej Myczka prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości oraz wiceprezes Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego;
  • mgr Antoni Fornalski prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Przemęcie, członek Zarządu Głównego TPPW, były dyrektor szkoły w Przemęcie.

27 grudnia 2021 r. po raz pierwszy obchodziliśmy w Polsce – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – największego zwycięskiego polskiego zrywu niepodległościowego. Decyzją Sejmu z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy 27 grudnia ustanowiono świętem państwowym. Jak należy mówić o udziale Wielkopolan w tym czynie zbrojnym w tym nowym okresie – temu służyło spotkanie w pałacu Buczu. Wyjaśnianie charakteru działań ludzkich jest niezbędne dla zrozumienia przez dorosłych i ucz­niów procesu dziejowego Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Uczestniczyły w nim zarówno wybitne jednostki, jak i prosty człowiek, ponieważ ludzkie działanie ma charakter świadomy i celowy. Rezultaty tych działań stanowiły wypadkową różno­rodnych uwarunkowań, jakie powstają po­przez aktywne uczestnictwo ludzi w róż­nych sferach ich życia. 28 czerwca 1919 r. odbyła się oficjalna ceremonia podpisania traktatu wersalskiego na mocy którego, Ziemia Przemęcka powróciła w granice Polski.
W konferencji uczestniczyli m.in. Zastępca Wójta Gminy Przemęt Waldemar Kalitka, Radni Rady Gminy Przemęt z Przewodniczącą Rady Elżbietą Witą, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Buczu Bartłomiej Górny, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie Agnieszka Kędziora oraz wszyscy Ci, dla których temat Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Przemęckiej to ważny element tożsamości lokalnej – narodowej, który trzeba  pielęgnować.

Piknik historyczny
Po konferencji, na scenie w parku wystąpili z programem artystycznym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu. Wszystkich przybyłych na piknik historyczny przywitali: Zastępca Wójta Waldemar Kalitka, Dyrektor Szkoły w Buczu Bartłomiej Górny oraz Dyrektor GCKiB w Przemęcie Agnieszka Kędziora. Oprócz występu artystycznego, w parku w Buczu można było obejrzeć dioramy lazaretu polowego wojsk wielkopolskich, stanowisko optyki wojskowej, wystawę broni, warsztat rymarski oraz punkt werbunkowy wojsk wielkopolskich. Można było również obejrzeć i przejechać się zabytkowymi pojazdami FORG T, GAZ-69 HALF-TRACK T48 oraz TARPAN HONKER . Na wszystkich przybyłych czekała ZA DARMO grochówka wojskowa, wielkopolska pyra z gzikiem oraz placek drożdżowy.

Inscenizacja historyczna
Licznie zgromadzona publiczność obejrzała blisko godziną inscenizację historyczną, która odbyła się w parku za pałacem w Buczu. Trzydziestu pięciu  rekonstruktorów zademonstrowało m.in. zapisywanie się w punkcie werbunkowym do powstania,  przysięgę powstańczą, rozdanie broni i walkę zbrojną, transport rannych. Nie zabrakło elementów pirotechnicznych – strzałów i wybuchów. Całość wydarzeń inscenizowanych przez rekonstruktorów relacjonował lektor. Inscenizację przygotowało Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie.

Koncert
Na zakończenie upalnej niedzieli, pełnej historycznych atrakcji zakończył koncert „W OBJĘCIACH CZASU” w wykonaniu kwartetu muzyków z Jarosławem Pikułą na czele. W repertuarze znalazły się utwory Starego Dobrego Małżeństwa, Raz Dwa Trzy oraz Marka Grechuty.
– Serdecznie dziękujemy za pomoc  Dyrekcji, Pracownikom i Uczniom Szkoły Podstawowej w Buczu. Dziękujemy Paniom z KGW Mochy i KGW Bucz, strażakom OSP Bucz, pracownikom PPK Sp. z o.o. w Przemęcie, Romanowi Sobierajskiemu oraz wszystkim tym, którzy działaniem i dobrym słowem wsparli nas w realizacji tego przedsięwzięcia.- mówi Agnieszka Kędziora, Dyrektor GCKiB w Przemęcie.