4 czerwca 2022 r. na stadionie klonowym w Mochach odbyło się „Przemęckie Święto Szparaga”. Szparag to warzywo, które jest wyjątkowe pod wieloma względami. Na terenie Gminy Przemęt jest wielu producentów szparagów. Uprawy szparagów nie tylko stanowią dochód wielu mieszkańców, ale dają też pracę wielu innym i dodatkowo, szparag to warzywo, które bardzo często gości na stołach mieszkańców Gm. Przemęt. „Przemęckie Święto Szparaga” to podkreślenie znaczenia tego warzywa dla lokalnej społeczności, ale przede wszystkim wyraz uznania dla pracy wielu ludzi, którzy trudnią się jego uprawą i zbiorem.
Po pandemicznej przerwie wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom i „Przemęckie Święto Szparaga” powróciło do kalendarza imprez plenerowych w naszej gminie. 4 czerwca 2022 r. w Mochach atrakcji nie brakowało! Były występy sceniczne dzieci z przedszkola i szkoły w Mochach. Pokaz kulinarny Damiana Kordasa. Pokaz sortowania szparagów. Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej GCKiB w Przemęcie oraz Mażoretek VENA z GCKiB w Przemęcie. Występ wokalny grupy BELCANTO Zespołu Szkół w Przemęcie oraz koncert zespołu KWAWCZYK SHOW.

Podczas „Przemęckiego Święta Szparaga” odbył się Konkurs Kulinarny „Szparagi nasze złoto z ziemi”. W kulinarne szranki stanęło dwanaście kół gospodyń z terenu Gminy Przemęt. Przygotowane dania oceniała Komisja konkursowa w składzie: Halina Nowicka – szefowa kuchni restauracji KROKUS w Wieleniu;  Adam Cukier – radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego ,szef kuchni restauracji SENATOR w Zbąszyniu;  Wojciech Wiciak – szef cateringu dietetycznego TYTKA FIT we Włoszakowicach;  Beata Matysik – szefowa „Kumoszek” z Siedlca, zwyciężczyni wielu konkursów kulinarnych.
Po burzliwych obradach, zapadł werdykt:  I miejsce – nagroda 10 tys. zł  dla KGW Mochy, II miejsce – nagroda 8 tys. zł dla KGW Perkowo, III Miejsce – nagroda 6 tys. zł dla KGW Przemęt. WYRÓŻNIENIA: nagroda 3 tys. zł za „dochowanie wierności tradycji” dla KGW Kluczewo; nagroda 3 tys. zł za „innowacyjność rozwiązań” dla KGW Bucz. 500 zł nagrody za udział dla: KGW Nowa Wieś, KGW Kaszczor, KGW Solec, KGW Osłonin, KGW Popowo Stare, KGW Starkowo, KGW Borek.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie jako Partner KSOW realizuje operację pn. Konkurs Kulinarny „Szparagi nasze złoto z ziemi”. Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 36.000,00 zł. Operacja mająca na celu Aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw z zakresie rozwoju obszarów, w tym tworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuję się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: zaktywizowanie kół gospodyń wiejskich do podjęcia działań na rzecz upowszechnienia wiedzy o dziedzictwie kulinarnym Gminy Przemęt. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Program realizowany jest przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Bardzo dziękujemy za ogromne wsparcie merytoryczne i finansowe Departamentowi PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego! Dziękujemy bardzo V-ce Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Panu Krzysztofowi Grabowskiemu. Bez nich realizacja naszego konkursu kulinarnego nie byłaby możliwa!

„Zdrowe odżywianie ze szparagiem w tle” pod takim hasłem 4 czerwca 2022 roku podczas Przemęckiego Święta Szparaga w Mochach odbył się konkurs plastyczny adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu było podkreślenie walorów rolniczych gminy Przemęt, zwrócenie uwagi na wartości odżywcze szparagów i rozwijanie kreatywności oraz zdolności plastycznych dzieci i młodzieży. W konkursie udział wzięło 25 uczestników. Komisja Konkursowa w składzie: Pani Elżbieta Wita – Przewodnicząca Rady Gminy Przemęt,  Pan Jan Haremza- Sołtys Wsi Popowo Stare, Pani Bożena Knop- Członkini KGW w Mochach dokonała oceny i wyróżniła prace: Wiktora Kasperskiego, Zofii Maluśki, Nikodema Bohne, Marty Herzog, Agaty Prządki, Jagody Olejniczak, Marty Bączyk, Wiktorii Powchowicz, Mai Oporowskiej, Amelii  Bohne, Fabiana Brożyńskiego, Martyny Wojtkowiak, Hanny Szaranek. Gratulujemy!!! Wszyscy uczestnicy za udział w konkursie otrzymali dyplomy i drobny upominek.