W sobotę, 6 listopada 2021 r. w Kaszczorze odbyła się uroczystość upamiętniająca trzy rocznice związane z niepodległością Rzeczypospolitej. Świętowano 90. rocznicę budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, 10. rocznicę restytucji tegoż pomnika, który obecnie jest Pomnikiem Wolności i Narodowe Święto Niepodległości, które przypada 11 listopada, ale w Kaszczorze obchodzono je już w sobotę, 6 listopada.
Uroczystości w Kaszczorze zorganizowali: Społeczny Komitet Budowy Pomnika Stowarzyszenie Razem, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kaszczorze, Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Współorganizatorami byli również Gmina Przemęt oraz Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie.
W skład delegacji reprezentującej GCKiB weszli: Dyrektor Agnieszka Kędziora, Zastępca Dyrektora Rozalia Kaczmarek oraz Bibliotekarz Biblioteki w Przemęcie – Katarzyna Łakoma. Pani Katarzyna została wyróżniona i nagrodzona za krzewienie wiedzy patriotycznej i wspieranie postaw i inicjatyw patriotycznych. Otrzymała wyróżnienie i nagrodę z rąk Prezesa i Wiceprezesa Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.
W godzinach popołudniowych w miejscowym kościele odbyła się uroczysta Msza św., po niej przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej GCKiB w Przemęcie uroczyście przemaszerowano pod Pomnik Wolności.  Licznie przybyli goście i delegacje złożyły wiązanki kwiatów i znicze. Część artystyczna i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych odbyło w sali widowiskowej byłego poewangelickiego kościoła w Kaszczorze.

Menu