Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie szopki bożonarodzeniowej. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie gminy Przemęt w podziale na kategorie wiekowe: kategoria I – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej, kategoria II – uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej, kategoria III – uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkoły ponadpodstawowej.
Szopka bożonarodzeniowa ma być w kompozycji przestrzennej o wymiarach nieprzekraczających 40 cm – kwadratowa podstawa, wysokość nie większa niż 40 cm. Materiały i technika wykonania szopki są dowolne.

REGULAMIN-KONKURSU-szopka2021

 

Menu