Pod koniec października 2021 r. zostały wręczone narody w konkursie plastyczno-technicznego pod nazwą „Roboty „wyszły” z książek”. Konkurs zorganizowało Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie. Był on adresowany był do uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Przemęt. Inspiracją do zorganizowania konkursu była twórczość Stanisława Lema.
Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie robota z odpadów powstających w gospodarstwie domowym. Zrobienie robota wymagało od uczestników dużego zaangażowania i kreatywności.
Roboty oceniła komisja konkursowa, która postanowiła przyznać nagrody następująco:
– miejsce I – Patryk Marach z SP w Buczu,
– miejsce II – Wiktor Dubski z SP w Mochach,
– miejsce III – Kacper Wypart z SP w Mochach.
Komisja konkursowa postanowiła też, że pozostali Uczestnicy otrzymają nagrody za udział w konkursie. Do wszystkich uczestników konkursu dotarliśmy z nagrodami. Z uwagi na to, że liczna grupą biorącą udział w konkursie byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach, nagrody w szkole uczniom biorącym udział w konkursie wręczyła Dyrektor Małgorzata Zielińska. Serdecznie dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i uczniom mocheńskiej szkoły za aktywny udział w konkursach organizowanych przez GCKiB w Przemęcie.

Menu