Zakończył się komputerowy kurs skierowany do osób, które ukończyły 65 rok życia. Był to projekt „Cyfrowa Wielkopolska” , którego beneficjentem była Fundacja Partycypacji Społecznej z Poznania. Ze szkolenia skorzystało 10 seniorów z terenu Gminy Przemęt poznając podstawy komputerowe i ucząc się jak korzystać z internetu. To już kolejna edycja tego projektu realizowana w GCKiB w Przemęcie skierowana do seniorów z terenu Gminy Przemęt.
17 czerwca 2021 r. w ramach projektu, seniorzy otrzymali tablety, które mają im posłużyć do utrwalania i korzystania z wiedzy, którą na zajęciach nabyli. W dniu przekazania urządzeń obecni byli: Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak, Z-ca Dyrektora GCKiB w Przemęcie Rozalia Kaczmarek, Krzysztof Adamczak prowadzący kurs oraz Łukasz Wojciechowski koordynator kursu z ramienia GCKiB w Przemęcie.
Uczestnicy z zadowoleniem i zachwytem wypowiadali się o kursie komputerowym, który skierowany był właśnie dla nich, dziękując przy tym Panu Krzysztofowi za zrozumienie i anielską cierpliwość w przekazywaniu im wiedzy. Seniorzy zapewniali, że jeśli będzie taka możliwość chętnie jeszcze raz przystąpią do kursu, aby rozwijać swe umiejętności i móc je wykorzystywać bez obawy w życiu codziennym.
Prowadzący zajęcia z seniorami – Krzysztof Adamczak podkreślił sumienność, punktualność i zaangażowanie kursantów. Jak mówił, przygotowywane prezentacje również jemu pozwoliły się dużo dowiedzieć i nauczyć o Gminie Przemęt. Pogratulował seniorom odwagi oraz podziękował za mile spędzony czas. Na naukę nigdy nie jest za późno a sukces kursu dla seniorów jest na to najlepszym dowodem.