Pochwal się swoją „narodową twarzą” – konkurs na makijaż inspirowany barwami narodowymi. Zrób makojaż, prześlij zdjęcia! Bądźmy dumni z naszych barw narodowych!

Barwy flagi Polski złożone są z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego
są odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego, który stanowi orzeł biały na czerwonym polu. Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej. Kolory te według symboliki używanej w heraldyce mają następujące znaczenie:
Koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra. Oznacza on także wodę,
a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie.
Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i waleczność.

REGULAMIN KONKURSU – KONKURS NA MAKIJAŻ

Menu