Następne trzy odsłony spotkań poetyckich online , „Zaczarowana Dorożka”, poświęci poecie czasu wojny, jednemu z przedstawicieli pokolenia Kolumbów, a równocześnie człowiekowi, który do dziś (i pewnie tak pozostanie) jest autorytetem dla młodych ludzi – Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu . W programie „Niebo złote ci otworzę”, będziemy prezentować zarówno wiersze pełne miłości , opiewające piękno przyrody, jak i te tragiczne, w których nasz wielki poeta przeczuwa rychłą śmierć. Dojrzałość i kunszt literacki zachwycają, skłaniają do refleksji i budzą żal, bowiem Krzysztof Kamil żył bardzo krótko – urodził się 22.01.1921 r. , a zginął w czasie powstania warszawskiego jako żołnierz batalionu „Parasol” Armii Krajowej – 04.08.1944 r.
Występują: Dąbrówka Knop , Malwina Mała oraz Amelia Golińska .

Menu