W dniu 29 grudnia 2020 r. obyły się ostatnie zajęcia z komputeryzacji, a tym samym zakończył się projekt „Cyfrowa Wielkopolska”, skorzystali z niego seniorzy z naszej gminy, którzy ukończyli 65 rok życia.
Kurs rozpoczął się 17 grudnia br. do którego przystąpiło 33 seniorów i przez okres 3 miesięcy, uczestnicy rozwijali swoje kompetencje cyfrowe. Kurs dzielił się na zajęcia komputerowe oraz projekty animacyjne. Zajęcia animacyjne to praktyczne zajęcia, podczas których Seniorzy uczyli się wykorzystywać w praktyce zdobytą już wiedzę. Do tego każdy uczestnik otrzymał tablet. Efektem finałowym zajęć animacyjnych we wszystkich grupach było opracowanie graficzne pokrowca na tablet.
Mimo, że okres w którym seniorzy uczestniczyli na zajęcia, był utrudniony z racji nałożonych obostrzeń COVID-19,  w końcowej jego fazie szkolenie przeprowadzano hybrydowo, co wzbudziło dodatkowe zaparcie w nauce zdalnego komunikowania się. Kurs ukończyły wszystkie osoby, podkreślając, że wiedza jaką nabyły pomoże im w codziennym funkcjonowaniu, tak bardzo rozwiniętym pod względem informatycznym.
Na zakończeniu projektu obecni byli: Dyrektor GCKiB w Przemęcie Agnieszka Kędziora, która pogratulowała seniorom ukończenia szkolenia i wiedzy informatycznej jaką nabyli podczas zajęć , Łukasz Wojciechowski pracownik GCKiB w Przemęcie, koordynator projektu oraz trener Dariusz Piotrowski, który wręczył certyfikaty ukończenia kursu i etui na tablety, graficznie opracowane przez uczestników szkolenia.
Mimo, że okres 3 miesięcy wydawał się bardzo odległy do zrealizowania, czas minął seniorom bardzo szybko, wspólnie integrując się podczas zajęć. Dzięki temu powstały wspomniane interesujące projekty. Grupa z Kaszczoru dodatkowo wydała kalendarz z uczestnikami kursu i napisała słowa piosenki, tematycznie do szkolenia. Seniorzy podkreślają , że był to okres bardzo owocny i namawiają aby gmina częściej korzystała z tego typu projektów skierowanych dla seniorów.
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie bardzo serdecznie dziękuje za współpracę Fundacji Partycypacji Społecznej  w Poznaniu w przeprowadzeniu projektu, p. Dariuszowi Piotrowskiemu za przekazanie fachowej wiedzy i całego serca w relacjach między seniorami, p. Karolinie Wojewoda trenerce, która długo z seniorami nie była, ale utkwiła w pamięci seniorów za przekazaną wiedzę i ciepłe podejście.