Pod koniec września br. odbyło się spotkanie organizacyjne Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przemęcie, inaugurujące kolejny rok akademicki. Wszystkich obecnych powitała Agnieszka Kędziora, dyrektor GCKiB w Przemęcie.
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Słuchaczy w związku z sytuacją występowania koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, przedstawiła zasady sanitarne jakie będą obowiązywać podczas zajęć. Na spotkaniu obecny był Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak, który podkreślił znaczenia działalności przemęckiego uniwersytetu, podkreślił aktywność jego członków, życzył wszystkim zapału do zdobywania wiedzy i umiejętności. Wójt zaproponował Słuchaczom wycieczkę po Gminie Przemęt, a sam chętnie będzie przewodnikiem. – Jest to bardzo dobry pomysł, aby słowa „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie” nie odnosiły się do Słuchaczy UTW.- zauważa Jadwiga Kasperska, koordynator UTW.
Następnie koordynator Jadwiga Kasperska omówiła szczegółowo zasady uczestnictwa w zajęciach trzech sekcji: rękodzieła, języka angielskiego i zumby. Omówiła również plan wycieczki do Rydzyny i rozdała plany zajęć, które rozpoczną się od października. Dyrektor GCKiB w Przemęcie Agnieszka Kędziora wyraziła nadzieję, że zajęcia poszczególnych sekcji rozpoczną się mimo trudności związanymi z epidemią i wszystko co zostało na ten rok akademicki zaplanowane, udało się zrealizować.