Od 13 do 20 lipca br. wieża widokowa w Siekowie będzie zamknięta dla zwiedzających. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa w związku z pracami remontowymi wykonywanymi na tym obiekcie.
Pod koniec czerwca bieżącego roku została podpisana umowa pomiędzy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie, a Zakładem Remontowo – Wykończeniowym Piotra Kaczmarka z Moch, na wykonanie prac remontowych wieży widokowo- obserwacyjnej w Siekowie.
Zakres prac obejmuje m.in. wymianę deskowania spoczników schodowych, nałożone zostaną na całą konstrukcje drewnianą wieży antykorozyjne powłoki malarskie. Dokręcone zostaną wszystkie połączenia konstrukcji schodów oraz wymienione skorodowane belki konstrukcji wieży oraz uszkodzone deski schodów. Renowacje przejdą też altanki przy wieży. Naprawione zostanie uszkodzone wejścia do winnicy oraz ogrodzenia wieży.
Utrudnienia dla zwiedzających ograniczyliśmy do minimum. Prace remontowo-konserwatorskie są konieczne a sezon letni to najlepszy czas na ich wykonanie. Dołożymy wszelkich starań aby niedogodności związane z remontem trwały jak najkrócej. Mamy nadzieję, że wieża po remoncie będzie nie tylko bezpieczniejsza, ale przede wszystkim zyska nowy blask, który podkreśli jej walory turystyczne. Już dziś zapraszamy po 20 lipca do jej odwiedzenia!– mówi Dyrektor GCKiB w Przemęcie, Agnieszka Kędziora.

Menu