Tym  razem podczas wakacyjnych warsztatów malarskich, młodzi artyści swych inspiracji twórczych, szukali w gospodarstwie agroturystycznym „Galeria Rzeźby Ptaków” u pana Mariana Murka w Górsku,  w dniu 28 lipca br.
Tematem warsztatów pod okiem Dagmary Sroki były ptaki. Warsztaty rozpoczęły się od bardzo cennych uwag i wskazówek pani Dagmary skierowanych do uczestników odnośnie tematyki wykonywanych prac. Następnie w celu szukania zapału twórczego, zwiedziliśmy galerię ptaków, w której jest wyrzeźbionych przez p. Mariana prawie 300 ptaków z terenu Przemęckiego Parku Krajobrazowego – naturalnej wielkości i ubarwieniu oraz cyklu płaskorzeźb ze scenami z księgi „Pana Tadeusza”. W miejscu gdzie powstawały wielkie dzieła z kawałka drewna, w miejscu gdzie unosił się zapał twórczy, nie trzeba było długo czekać na piękny wynik malarski naszych małych artystów. Serdecznie dziękujemy p. Marianowi Murkowi za udostępnienie miejsca oraz p. Elwirze Murek za gościnę i oprowadzenie naszych małych artystów po galerii.

Menu