8 maja corocznie obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej właśnie okazji, na ręce czterech bibliotekarek z terenu Gminy Przemęt złożono listy gratulacyjne i wręczono kwiaty.
Jak pisał Cyceron, książka to najlepszy przyjaciel człowieka a biblioteka to świątynia jego myśli. Wartość istnienia bibliotek jest nie do oszacowania, bo jak wycenić rozwój intelektualny człowieka, jego wyobraźnię i wrażliwość? Biblioteki to nieodzowny element edukacji i kultury oraz życia społeczności lokalnej. Pracę naszych bibliotekarzy i jej wartość docenia Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak, Zastępca Wójta Waldemar Kalitka oraz Dyrektor GCKiB Agnieszka Kędziora. Biblioteka to nie tylko książki. Bibliotekarze czynnie angażują się w zajęcia z dziećmi oraz osobami dorosłymi m.in. w działanie na terenie gminy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy za dotychczasową pracę: Jadwidze Kasperskiej – Biblioteka w Kaszczorze, Rozalii Lorenc – Biblioteka w Mochach, Katarzynie Łakomej – Biblioteka w Przemęcie oraz Jolancie Skorupińskiej – Biblioteka w Buczu.

Menu