Szanowni czytelnicy!

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. wprowadzającym zniesienie zakazu działalności bibliotek (§7 ust. 2 pkt. 2), informujemy, iż w porozumieniu Wójta Gminy Przemęt Janusza Frąckowiaka z Dyrektorem GCKiB w Przemęcie, po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,

biblioteki: w Przemęcie, Buczu, Mochach i Kaszczorze zostaną otwarte z dniem 11 maja 2020 r.

Zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 r. oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej dotyczącymi działań po otwarciu bibliotek, wznowienie działalności dotyczy tylko wypożyczenia lub zwrotu książek. Poniżej przedstawiamy zasady korzystania ze zbiorów.

 

 

Zasady korzystania ze zbiorów Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki – Biblioteki w Przęmęcie oraz filii bibliotecznych w Buczu, Mochach i Kaszczorze – podczas trwania stanu epidemii:

  1. Biblioteki czynne są w godz. 9.00 – 14.00 oraz 11.00 – 16.00, w dotychczasowym harmonogramie dziennym otwarcia.
  2. Biblioteki zostają otwarte tylko w celu wypożyczenia lub zwrotu książek. Nie ma możliwości korzystania ze stanowisk komputerowych oraz czytelni.
  3. Obowiązuje rezerwacja telefoniczna księgozbioru oraz terminu odbioru.
  4. Obowiązują limity wypożyczeń:
  • 5 egzemplarzy – książek dla dorosłych
  • 10 egzemplarzy – książek dziecięcych i młodzieżowych
  1. Książki wydaje i wyszukuje bibliotekarz. Książki wydawane są bezpośrednio przy wejściu do biblioteki.
  2. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym zachowania należytego dystansu, stosowania maseczek ochronnych oraz dezynfekcji rąk.
  3. Zwrócone do biblioteki książki będą udostępniane ponownie po przejściu trzydniowej kwarantanny.

 

 

Menu