Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Centrum Kultury w Przemęcie prowadzi zajęcia online.
Członkowie orkiestry ćwiczą swoje muzyczne umiejętności „pod okiem i uchem” swoich instruktorów. Zajęcia prowadzone są online wg ustalonego harmonogramu zajęć. Mimo, że członkowie orkiestry pozostają w domach, to orkiestra wciąż gra. Wszyscy czekają na to, aż możliwe będą próby w szerszym gronie.

Menu