Mieszkańcy Gminy Przemęt mogą wziąć udział w Gminnym Konkursie na „RODZINNY STROIK WIELKANOCNY”. Organizatorem jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie.
Cel konkursu to propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt wielkanocnych oraz zaangażowanie całej rodziny w podtrzymywanie tradycji. Uczestnictwo w konkursie ma pomóc w kultywowaniu tradycji tworzenia stroików świątecznych z pokolenia na pokolenie. To sposób na to, że by zrobić coś wspólnie rozwijając wyobraźnię oraz aktywność twórczą. Dzięki temu można nawiązać bliższe relacje rodzinne przez wspólne wykonywanie prac plastycznych.
Konkurs adresowany jest do dzieci i ich rodziców z terenu Gminy Przemęt. Uczestnicy konkursu – rodziny – mogą zgłosić w konkursie tylko jedną pracę. Nie trzeba jej przynosić osobiście – wystarczy zrobić wspólne zdjęcie. Zdjęcia należy przesłać na adres e – mail [email protected] do dnia 03.04.2020 r., w temacie maila należy zamieścić KONKURS- RODZINNY STROIK WIELKANOCNY. Do pracy należy dołączyć ręcznie wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie skanu lub zdjęcia.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy publikujemy poniżej:

Regulamin konkursu na stroik wielkanocny

Menu