Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie ogłasza konkurs, którego celem jest propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt wielkanocnych. Uczestnictwo w nim pomaga w rozwijaniu wyobraźni oraz pobudza aktywność twórczą dzieci. Rozwija to wrażliwość estetyczną, kształtuje kreatywność oraz rozwija umiejętność korzystania z możliwości programów graficznych. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Przemęt.
Przewidziano cztery kategorie: I kategoria – do lat 6, II kategoria – 7 lat – 9 lat, III kategoria – 10 lat – 12 lat oraz IV kategoria – 13 lat – 15 lat.
Kryteria oceny to przede wszystkim samodzielność jej wykonania pracy, kreatywność i oryginalność oraz nawiązanie do tematyki konkursu.
Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres e – mail [email protected] do dnia 27.03.2020 r.,w temacie maila należy zamieścić KONKURS- ELEKTRONICZNA KARTKA WIELKANOCNA. Kontakt telefoniczny i e-mail (65) 619 34 85, [email protected]

Poniżej publikujemy regulamin i kartę zgłoszeniową.

Regulamin konkursu na kartkę wielkanocną

Menu