Na początku marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. W Gminie Przemęt również pamiętano o tym święcie. Stało się ono okazją do spotkania, podziękowań oraz omówienia bieżących spraw.
Ważnym elementem spotkania były sprawy związane z bieżącą sytuacją zagrożenia związanego z coronavirusem. O tym jak wygląda bieżąca sytuacja mówił do zebranych Wójt Janusz Frąckowiak. Podkreślił on znaczenie władzy sołeckiej w poszczególnych miejscowościach gminy. Sołtys jest bowiem najniższym szczeblem, ale i zarazem pierwszym w drabinie organów administracji samorządowej, który ma bezpośrednią wiedzę i łączność z mieszkańcami sołectwa. Wójt przypomniał o rozporządzeniu dotyczącym organizacji imprez lokalnych oraz okolicznościowych. Omówiono też zasady poboru podatku, który teraz ma się odbywać przede wszystkim ze wskazaniem na płatność drogą internetową. Do minimum i wyłącznie spraw niezbędnych mają się również ograniczyć wizyty petentów w Urzędzie Gminy w Przemęcie. Janusz Frąckowiak zaapelował o rozwagę i spokój. Wskazał, że powodów do paniki nie ma, ale sytuacja jest poważna i wymaga szczególnych środków ostrożności – to jest w dobrze pojętym interesie wszystkich mieszkńców sołectw i całej gminy.

Menu