6 stycznia 2020 r. w Przemęcie świętowaliśmy 101 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Przemęckiej. Dokładnie 101 lat temu na Rynku w Przemęcie zebrali się mieszkańcy tej wsi oraz okolicy, aby przyłączyć się do powstańczych walk. To wówczas, 6 stycznia 1919 roku, w tym miejscu powstała Kompania Przemęcka.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. za Ojczyznę w przemęckim kościele farnym, którą celebrował o. Józef Wcisło, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze. Na mszy, obok zaproszonych gości, obecne były liczne delegacje oraz poczty sztandarowe szkół i organizacji społecznych. Po raz drugi udział w uroczystości wzięła Kompania Honorowa Wojska Polskiego wraz z pocztem sztandarowym 3 Dywizjonu Artylerii Rakietowej w Sulechowie.

Podczas Mszy św. Antoni Fornalski, Prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Przemęcie przedstawił rys historyczny o przebiegu Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Przemęckiej i kultywowaniu pamięci o naszych bohaterach. W swym przemówieniu Pan Fornalski przypomniał, iż od roku 1989 zaczęto w naszej gminie kultywować pamięć o naszych bohaterach – Powstańcach, nadając nazwy ulic Powstańców Wielkopolskich w Mochach, Przemęcie, a potem w Kaszczorze, Nowej Wsi i Perkowie. Od nadania imienia szkole w Przemęcie sporo zrobiono w naszej gminie dla upamiętnienia postaci naszych Powstańców, m.in. wykonano nowe nagrobki wojenne na cmentarzu przy Rynku, nowe tablice pamięci, nowe miejsca pamięci o Powstańcach, odrestaurowano także niszczejące groby powstańcze oraz oznakowano ponad 60 grobów powstańczych na naszych cmentarzach – powiedział Antoni Fornalski.
Po Mszy św. jej uczestnicy przemaszerowali na przemęcki Rynek, na którym odbyła się druga część uroczystości. Uczczenie pamięci przemęckich powstańców roku 1919 rozpoczęło złożenie meldunku Zastępcy Dowódcy 3 Dywizjonu Artylerii Rakietowej w Sulechowie, majorowi Włodzimierzowi Wiśniewskiemu. Meldunek złożył Dowódca Kompanii Honorowej, porucznik Michał Zieliński. Następnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta GCKiB w Przemęcie odegrała hymn państwowy.

Wśród przybyłych gości był senator Jan Filip Libicki. Nie zabrakło także przedstawicieli Powiatu Wolsztyńskiego i gmin go tworzących a także delegacji szkół i przedszkoli, organizacji społecznych, służb mundurowych, ochotniczych straży pożarnych, sołtysów. W uroczystości udział wzięli również harcerze z 7 Przemęckiej Drużyny Harcerskiej im. Jana Pawła II, którzy wspólnie z wojskiem pełnili wartę honorową przy tablicach pamięci.
Gospodarzami uroczystości byli Wójt Gminy Przemęt, Janusz Frąckowiak; Zastępca Wójta Gminy Przemęt, Waldemar Kalitka; Prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Przemęcie, Antoni Fornalski; Przewodnicząca Rady Gminy Przemęt, Elżbieta Wita oraz Zastępca Dowódcy 3 Dywizjonu Artylerii Rakietowej w Sulechowie major Włodzimierz Wiśniewski.
Wójt Gminy Przemęt, Janusz Frąckowiak, podczas swojego przemówienia podkreślił, iż wchodzimy w drugie stulecie niepodległości, o którą musimy dbać oraz działać dla dobra naszej wolności. Wójt podziękował także wszystkim uczestnikom uroczystości, a także tym, którzy przyczynili się do jej zorganizowania.

Podczas uroczystości odczytany został apel pamięci ku czci poległych w walkach narodowowyzwoleńczych, który przeprowadził plutonowy Łukasz Kos. Na ich cześć oddana została salwa honorowa. Przybyłe na uroczystość delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod tablicami pamięci poświęconymi poległym mieszkańcom Ziemi Przemęckiej. Uroczystość zakończyło odśpiewanie „Roty” oraz odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Menu