Informujemy, że podczas imprezy Sport&Disco parkingi zorganizowane będą W OSŁONINIE na terenie przyległym do miejsca imprezy – łąka przy plaży oraz boisko sportowe. Organizatorem parkingów jest: OSP Kaszczor, OSP Osłonin, OSP Mochy. Wjazd na parkingi ulicami: Sportową, Plażową i Spacerową zgodnie z oznakowaniem w terenie. Informacja GCKiB Przemęt.

Menu