Zapraszamy wszystkie dzieci na rajd rowerowy. To już dziesiąta wyprawa! Jak zwykle nie zabraknie atrakcji, choć najważniejsze będzie spędzenie czasu na sportowo.

X Dziecięcy Przemęcki Rajd Rowerowy
NA ROWERY!!! Szybka akcja

Łatwa i krótka trasa, pyszny posiłek, wiele atrakcji, konkursy z nagrodami, upominki dla wszystkich dzieci

Zapraszamy wszystkie dzieci NA ROWERY!!! czyli na szybką akcję rowerową! Ruszamy  z Przemętu przez Perkowo, Olejnicę
do gminnej plaży w Osłoninie, gdzie wiele fajnych konkursów… z nagrodami!!! Nie zabraknie innych atrakcji niespodzianek i oczywiście smacznego posiłku.

Udział w rajdzie tylko z dorosłym opiekunem. Koszt udziału w rajdzie wynosi 25 zł od dziecka oraz 30 zł dla opiekunów (posiłek, ubezpieczenie, wóz techniczny).Rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny płacą 20 zł za dziecko i 25 zł za osobę dorosłą. Wpłat można dokonywać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Przemęcie lub na konto GCKiB w Przemęcie – BS Wschowa 49 8669 0001 2004 0049 1358 0001 do dnia 30 maja 2019 r.
Jednocześnie prosimy o osobiste lub telefoniczne podanie danych potrzebnych do ubezpieczenia – imię, nazwisko, adres, pesel – numer tel. 65 615 69 66 lub e-mailem: gok [at] przemet.pl

Menu