Gmina Przemęt – Partner KSOW informuje, że w dniu 6 maja 2019 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Szparagi – złoto z ziemi – Naturalny Smak Zdrowia”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 21 459,78 zł. Operacja mająca na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

Wyłonienie grupy liderów producenckich, których działania skierowane będą na szeroko rozumianą promocję szparaga jako produktu regionalnego, tradycyjnego, pochodzącego z ziemi przemęckiej.
Poza tym, efektami mierzalnymi będą:

organizacja konferencji „Szparagi – złoto z ziemi – Naturalny Smak Zdrowia”,
organizacja dni otwartych w 10 gospodarstwach uprawiających szparagi,
organizacja festynu rodzinnego jako imprezy towarzyszącej,
organizacja konkursu kulinarnego oraz 7 stosik Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Przemęt z przyrządzonymi potrawami ze szparagów,
organizacja wystawy maszyn rolniczych używanych przy produkcji szparagów,
organizacja stoiska producentów oraz stosika Polskiego Związku Producentów Szparaga,
organizacja pokazów sortowania i obróbki szparagów,
wydruk ulotek promocyjno – informacyjnych,
wydruk plakatów zapowiadających imprezę,
wydruk rollupów promujących wydarzenie,
wydruk plansz PCV – oznakowanie na terenie gospodarstw i pól uprawnych,
realizacja filmu reportażowo-dokumentalnego.
Rezultatem długofalowym będzie lepsza współpraca producentów i przetwórców szparagów oraz rozpoczęcie prac związanych z promocją przemęckiego szparaga jako wartościowego produktu rolnego kojarzonego z wysoką jakością miejsca pochodzenia poprzez Szlak Kulinarny.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Menu