27 marca 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przemęt odbyło się spotkanie organizacyjne połączone ze szkoleniem dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Przemęt. Spotkanie otworzył Wójt Gminy Przemęt, Janusz Frąckowiak wspólnie z Dyrektorem GCKiB w Przemęcie, Maciejem Ratajczakiem. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Kierownika ARiMR w Wolsztynie, Marcin Przydróżny, pełnomocnik do spraw Kół Gospodyń Wiejskich z ARiMR w Wolsztynie, Magdalena Nawracała oraz Kierownik Referatu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Wolsztynie, Monika Zgrzeba. Podczas spotkania omówiono zasady rejestracji kół w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich oraz zasady rocznego rozliczania się w Urzędzie Skarbowym. Na spotkaniu przedstawione zostały także plany wspólnych działań i współpracy kół z Gminą Przemęt i GCKiB w Przemęcie. Organizatorem spotkania było Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie przy współpracy z Urzędem Gminy Przemęt.

Menu