II Gminno-Powiatowy Konkurs Recytatorski Przedszkolaków „Wiosna małej poezji”.

21 marca 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Przemęcie odbył się II Gminno – Powiatowy Konkurs Recytatorski Przedszkolaków „Wiosna Małej Poezji”. Wzięło w nim udział 32 małych recytatorów z trzech gmin powiatu wolsztyńskiego – gminy Siedlec, Wolsztyn i Przemęt.
Uczestników konkursu powitali zaproszeni goście – Wójt Gminy Przemęt, Janusz Frąckowiak; członka Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego, Dorota Gorzelniak oraz gospodarza konkursu Maciej Ratajczak, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie.
Konkurs przebiegał w 4 kategoriach wiekowych. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników komisja konkursowa składająca się z leszczyńskich poetów – Sabina Klak, Gabriel Roszak, Zbigniew Zalesiński przyznała następujące nagrody:

Kategoria 6 latki:
I miejsce: Tymoteusz Towpik – gmina Przemęt
II miejsce: Hanna Wyrzykowska – gmina Wolsztyn
III miejsce: Maria Przybyła – gmina Wolsztyn

Kategoria 5 latki:
I miejsce: Agata Pochanke- gmina Wolsztyn
II miejsce: Matylda Gertych – gmina Przemęt
III miejsce: Wiktor Tomiak – gmina Siedlec

Kategoria 4 latki:
I miejsce: Lena Różycka – gmina Siedlec
Ii miejsce: Lena Kliem – gmina Wolsztyn
III miejsce: Rozalia Kudłaszyk – gmina Przemęt

Kategoria 3 latki:
I miejsce: Jan Michałowski – gmina Przemęt
II miejsce: Ines Knop – gmina Przemęt
III miejsce: Tomasz Krajs – gmina Siedlec

Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz książki, a laureaci również nagrody i upominki ufundowane przez GCKiB w Przemęcie, Gminę Przemęt oraz Starostwo Powiatowe w Wolsztynie.
W przerwie, w której obradowało jury, na wszystkich czekał pyszny poczęstunek a milusińscy mogli wziąć udział w wiosennych animacjach prowadzonych przez miejscową animatorkę.

Dziękujemy Wolsztyńskiemu Domowi Kultury oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Siedlcu za współpracę przy organizacji konkursu – przeprowadzenie eliminacji gminnych.

Menu