17 stycznia br. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przemęcie wzięli udział w wykładzie pt. „Czad! Cichy zabójca. Pierwsza pomoc”. Zajęcia prowadzili Marcin Mocek i Artur Olszak, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie.
W pierwszej części spotkania poruszone zostały zagadnienia dotyczące bezpiecznego użytkowania mieszkań i domów, przede wszystkim czym jest tlenek węgla, skąd się bierze czad, co jest główną przyczyną zaczadzeń, dlaczego czad jest tak niebezpieczny, co robić, aby uniknąć zaczadzenia, jak ratować zaczadzonego oraz zastosowanie czujki czadu i czujki dymu.
Druga część wykładu miała charakter warsztatów. Seniorzy dowiedzieli się jak udzielić pierwszej pomocy osobie, która nie oddycha i/lub ma zatrzymaną akcję serca. Każdy z uczestników miał okazję poćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową na specjalnym fantomie.
W trakcie wykładu słuchacze otrzymali ulotkę w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej PSP z ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w razie zaistniałego pożaru.
Strażakom dziękujemy za udzielenie wskazówek na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ciekawe ćwiczenia praktyczne oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.

Menu