We wtorek, 16 października 2018 roku, w sali GCKiB w Przemęcie odbyła się inauguracja drugiego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania pieśni “Gaudeamus igitur”. Koordynator UTW Jadwiga Kasperska powitała zaproszonych gości i przybyłych słuchaczy. Następnie dyrektor GCKiB w Przemęcie, Maciej Ratajczak, życzył studentom sukcesów w nowym roku akademickim. W kilku słowach opowiedział też o działających dotychczas sekcjach: komputerowej, języka angielskiego, sekcji zdrowia, rękodzieła i rowerowej. Zachęcał słuchaczy do zapisu w nowej sekcji – zumby, oraz oficjalnie otworzył nowy rok akademicki. Życzenia zdrowia i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy słuchaczom złożyli również Wójt Gminy Przemęt, Dorota Gorzelniak oraz Zastępca Wójta Gminy Przemęt, Mariusz Silski. W poczet słuchaczy przyjęto również nową osobę. Po oficjalnej części przyszedł czas na wykład o historii łowiectwa przedstawiony przez Aleksandra Świgonia, wiceprezesa UTW w Lesznie, emerytowanego nadleśniczego z Karczmy Borowej. Ostatnim punktem uroczystości był występ zespołu „Gioielli” działającym przy GCKiB pod przewodnictwem Urszuli Dopierały. Zespół zabrał słuchaczy na muzyczną wycieczkę po przebojach dawnych lat. Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem. Był też czas na poczęstunek i rozmowę przy kawie.

Menu