Dziś do sklepów trafił nowy numer „Kuriera Przemęckiego”, Zachęcamy do lektury. Wśród polecanych tekstów rozmowa z Wójtem Dorotą Gorzelniak oraz informacja o realizacji w gminie programu 500+.