Inauguracja pierwszego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przemęcie już za nami Uroczystość odbyła się 12 października br. w sali GCKiB w Przemęcie. Obecni na niej Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie prof. zw. dr hab. Aleksander Zandecki, Starosta Wolsztyński Janusz Frąckowiak oraz Zastępca Wójta Gminy Przemęt Mariusz Silski, składając gratulacje życzyli studentom trzeciego wieku przede wszystkim zdrowia i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.
Naukę w pierwszym roku akademickim rozpoczęło 50 studentów, którzy odebrali listy nominacyjne z rąk rektora prof. Aleksandra Zandeckiego, dyrektora GCKiB w Przemęcie Macieja Ratajczaka oraz koordynatorki UTW w Przemęcie Jadwigi Kasperskiej.
Zebrani wysłuchali bardzo ciekawego wykładu inauguracyjnego prof. A. Zandeckiego „Paradoksy współczesnego życia”.
Uroczystość uświetnił koncert chóru”Hejnał” z Wijewa.
Szersza relacja w „Kurierze Przemęckim”.