Uczestnicy VII Średniowiecznego Jarmarku Cysterskiego mogli zobaczyć trzy inscenizacje historyczne pokazujące dzieje grodu Przemęckiego. Wśród nich była m.in. nieznana historia Przemka, legendarnego założyciela Przemętu. Nie zabrakło scen walki i spalenia grodu.