Jak co roku w Gminie Przemęt Święto Konstytucji 3 Maja miało bardzo uroczysty przebieg. W obchodach udział wzięły licznie przybyłe poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół i organizacji z terenu gminy Przemęt oraz delegacje, zaproszeni goście i mieszkańcy. Odchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Przemęcie odprawioną przez proboszcza ks. Prałata Edmunda Magdziarza. Przed samym ołtarzem miejsce zajęły uroczyście wprowadzone przez przemęcką orkiestrę dętą poczty sztandarowe: Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Perkowa, Kółka Rolniczego z Przemętu, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Zespołu Szkół w Przemęcie, Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej z Moch, Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej z Bucza, Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej z Kaszczoru, Ochotniczych Straży Pożarnych z Perkowa, Przemętu, Radomierza, Sączkowa, Siekówka, Starkowa. Po mszy świętej odbył się przemarsz uczestników trzeciomajowego święta ulicami Przemętu pod pomnik Serca Jezusowego na przemęckim rynku. Pochód prowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta na czele z grupą mażoretek „Vena” działającą przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie. Tuż za orkiestrą maszerowały poczty sztandarowe, harcerze, delegacje, zaproszeni goście i mieszkańcy. Dalszą część uroczystość odbywającą się na przemęcki rynku prowadziła Pani Jadwiga Kasperska – zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie. Po zmianie warty przy pomniku przez 7 Przemęcką Drużynę Harcerską im. Jana Pawła II i Pierwszą Drużynę Harcerską „Mateczniki” z Kaszczoru wszyscy uczestnicy odśpiewali hymn narodowy. Następnie wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyły delegacje i zaproszeni goście. Po uroczystym złożeniu kwiatów pod pomnikiem i pamiątkowymi tablicami zebrani wysłuchali informacji o wydarzeniach związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, które przygotował Pan Antoni Fornalski, Prezes Koła Towarzystwa Powstania Wielkopolskiego w Przemęcie, wybitny regionalista i historyk. Obchody trzeciomajowego święta na przemęckim rynku uświetniły też muzyczne utwory w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej takie jak między innymi „Witaj majowa jutrzenko” . Na zakończenie przemęckich obchodów Święta Konstytucji 3 Maja wszyscy zgromadzeni odśpiewali „Rotę” przy akompaniamencie muzycznym orkiestry dętej.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie składa serdecznie podziękowania wszystkim, którzy pomagali przy organizacji Święta Konstytucji 3 Maja w Przemęcie. Dziękujemy pocztą sztandarowym, delegacjom i zaproszonym gościom oraz mieszkańcom. Dziękujemy księdzu proboszczowi Edmundowi Magdziarzowi, Panu Antoniemu Fornalskiemu, orkiestrze dętej, grupie mażoretek, przemęckim strażakom i policji za zabezpieczenie pochodu, Panu Romanowi Sobierajskiemu za obsługę techniczną, a także wszystkim uczestnikom uroczystości.