Gościem specjalnym konferencji „SZPARAGI – ZŁOTO Z ZIEMI”, która odbędzie się w Mochach 3 czerwca br. będzie prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski z Katedry Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Profesor jest uznanym w świecie specjalistą w dziedzinie biologii i uprawy szparaga. W tym roku mija dokładnie 50 lat od czasu gdy w 1967 roku prof. Knaflewski rozpoczął pracę w Katedrze Warzywnictwa i zajął się badaniem upraw szparaga. W roku 1975 uzyskał stopień doktora na podstawie dysertacji dotyczącej potrzeb wodnych i nawadniania fasoli szparagowej, a w roku 1987 stopień doktora habilitowanego, przedstawiając rozprawę dotyczącą wpływu czynników agrotechnicznych na plon i jakość karp szparaga. W roku 1995 nadano mu tytuł profesora, a w roku 2002 został mianowany profesorem zwyczajnym.

W latach 1990-1993 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki, a w latach 1996-2002 Dziekana Wydziału Ogrodniczego. W latach 1994-2009 był kierownikiem Katedry Warzywnictwa.

W swych wieloletnich badaniach często współpracował z placówkami zagranicznymi. Łącznie opublikował ponad 400 prac, z czego znaczną część w czasopismach międzynarodowych. Odbył dłuższe staże na uniwersytetach w Niemczech i Holandii oraz krótsze wizyty w wielu krajach świata. Wziął udział w kilkunastu sympozjach i kongresach międzynarodowych. Prowadził wykłady na międzynarodowych kursach uprawy warzyw w Wageningen (Holandia) i w Pekinie oraz na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie i w Wyższej Szkole Rolniczej w Humaniu. Jest promotorem 9 zakończonych prac doktorskich. Pod jego kierunkiem zostało wykonanych ponad 130 prac magisterskich.

Jest członkiem – założycielem Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, był członkiem Zarządu Głównego i Prezesem poznańskiego oddziału tego Towarzystwa. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych od 1974 roku, w tym grup roboczych Asparagus i Timing Field Vegetable Production oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 2001-2005 był wiceprzewodniczącym grupy roboczej Asparagus, a w okresie 2005-2009 jej przewodniczącym. Jest od roku 2003 członkiem Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN. Jest także członkiem – założycielem i Honorowym Członkiem Związku Producentów Szparaga z siedzibą w Poznaniu. Wspólnie z tym Związkiem zorganizował kilkadziesiąt międzynarodowych konferencji szparagowych.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także wyróżniony nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego za pracę habilitacyjną i współautorstwo Słownika Botanicznego.