W kwietniu br. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie ogłosiło konkurs plastyczny „Szparagi – złoto z ziemi”. Konkurs, będący częścią obchodów Przemęckiego Święta Szparagów, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Przemęt.
Przypominamy, że termin składania prac mija 22 maja br. Pierwsze prace już do nas dotarły. Czekamy na kolejne.
Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród laureatom nastąpi podczas Przemęckiego Święta Szparagów, które odbędzie się 3 czerwca 2017 roku w Mochach. Czekają atrakcyjne nagrody. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu w regulaminie. Informacji udzielają również szkoły. 

„Szparagi – złoto z ziemi”
regulamin konkursu plastycznego

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie.
2. Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na walory rolnicze gminy Przemęt, upowszechnianie i popularyzację uprawy szparagów w regionie, rozwijanie kreatywności oraz zdolności plastycznych dzieci i młodzieży.
3. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej tematycznie związanej z uprawą, przetwarzaniem szparagów.
4. Pracę w formacie A3 można wykonać dowolną techniką plastyczną.
5. Konkurs przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych:
– kategoria I – klasy I-III szkoły podstawowej
– kategoria II – klasy IV-VI szkoły podstawowej
– kategoria III – klasy I-III gimnazjum
6. Konkurs ma charakter indywidualny, pod uwagę nie będą brane prace grupowe.
7. Do konkursu każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
8. Praca konkursowa powinna być opatrzona na odwrocie metryczką wg wzoru: imię i nazwisko, klasa, szkoła, nr telefonu rodzica lub opiekuna.
9. Prace konkursowe można składać w bibliotece GCKiB w Przemęcie, ul. Jagiellońska 16 do dnia 22 maja 2017 roku.
10. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora.
11. Prace oceniane będą wg następujących kryteriów: zgodność z tematyką, pomysłowość, oryginalność i estetyka pracy.
12. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
13. Podsumowanie konkursu połączone z wystawą prac i wręczeniem nagród laureatom nastąpi podczas Gminnego Święta Szparaga, które odbędzie się 3 czerwca 2017 roku w Mochach.
14. Uczestnicy konkursu będą mogli odebrać swoje prace w terminie od 1 do 15 września 2017 r. w GCKiB w Przemęcie. Po tym terminie prace przechodzą na własność Organizatora.
15. Zgłoszenie udziału w konkursie związane jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)