Ogłaszamy konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa”. Informacja trafiła do szkół z terenu Gminy Przemęt. Pytajcie więc nauczycieli! Poniżej publikujemy regulamin konkursu i zapraszamy wszystkie dzieci do udziału. Czekają piękne nagrody!

konkurs_szopka

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie.
2. Przedmiotem konkursu jest szopka bożonarodzeniowa w kompozycji przestrzennej o wymiarach nie przekraczających 50 cm (szerokość, długość, wysokość).
3. Konkurs przebiegać będzie w trzech grupach wiekowych:
– grupa I – przedszkola
– grupa II – klasy I – III szkoły podstawowej
– grupa III – klasy IV-VI szkoły podstawowej
4. Szopkę uczestnicy konkursu mogą wykonać samodzielnie lub z pomocą rodziców, opiekunów.
5. Materiały i technika wykonania szopki są dowolne.
6. Pracę zgłoszoną do konkursu należy opisać wg wzoru: imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła.
7. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.
8. Szopki należy składać w GCKiB w Przemęcie ul. Jagiellońska 16, do dnia 14 grudnia 2016 r. do godz. 15:00.
9. Do wyłonienia najpiękniejszych szopek organizator powoła Komisję Konkursową.
10. Komisja przy ocenie będzie brała pod uwagę: walory twórcze dzieła, jego wartość treściową, walory estetyczne budowli i postaci.
11. Wykonawcy zwycięskich szopek zostaną nagrodzeni do 20 grudnia 2016 r.
12. Nagrody zapewnia organizator.
13. Po rozstrzygnięciu konkursu szopki przechodzą na własność organizatora i zostaną pokazane na zorganizowanej wystawie, a także w mediach lokalnych.
14. Zgłoszenie udziału w konkursie związane jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn.zm.)